Privacy

Als u iets bestelt, hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we uw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind u op www.bouwenmetblokjes.nl. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 11 september 2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 
 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Partijhandel Limpens VOF ("bouwenmetblokjes.nl"), gevestigd aan de Schuttersstraat 25a, 6191RZ Beek, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.


Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die bouwenmetblokjes.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met bouwenmetblokjes.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan bouwenmetblokjes.nl gerelateerde domeinen.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of bouwenmetblokjes.nl klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw bouwenmetblokjes.nl bestelgeschiedenis of surfgedrag.


Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met bouwenmetblokjes.nl, zoals (zakelijke) klanten.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice.

In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar u verstuurt, krijgen we uw naam- en adresgegevens. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen, maar alleen wanneer u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Marktplaats
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.


Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van uw bestelling
Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens over uw contact met de klantenservice
U kan 24/7 contact opnemen met de klantenservice. U kunt met ons e-mailen of een berichtje sturen via het contact formulier op www.bouwenmetblokjes.nl of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook en Twitter. We gebruiken de door u versterkte gegevens aan ons, om met u contact op te nemen naar aanleiding van uw vraag of klacht aan ons.

We kunnen u een volgende keer sneller helpen door uw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact met ons bewaren wij dan ook zolang u actief klant bij ons bent.

Wanneer u ons een privéberichtje stuurt via Twitter of Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als u het bericht zelf eerder verwijdert.

Gegevens voor een optimale winkelbeleving
In onze webshop staan veel artikelen, en we blijven maar toevoegen. Wij willen u dan ook graag helpen om tussen al deze artikelen te vinden wat u zoekt.

Allereerst zorgen we dat onze website goed werkt zodat u optimaal kunt winkelen. Daarvoor verzamelen we bij een bezoek aan bouwenmetblokjes.nl uw IP-adres, informatie over uw internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee u ons bezoekt. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Gegevens om fraude tegen te gaan
Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij eveneens gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners.

Social media
Als u social media zoals Facebook gebruikt, kunt u via 'like en share' knoppen op bouwenmetblokjes.nl artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, met u vrienden delen op uw social media account. Bouwenmetblokjes.nl krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar uj een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.


Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Logistieke partners
We werken samen met logistieke partner PostNL. PostNL krijgt van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om uw pakketje op het door u gekozen adres af te leveren.

Andere externe dienstverleners
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen u gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uit kunnen voeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
  • het ondersteunen bij onze klantenservice;
  • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus;
  •  het ondersteunen bij het doen van onderzoeken en analyses om onze dienstverlening te verbeteren.

De overheid
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.


Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.


Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Bouwenmetblokjes.nl neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben een groep specialisten in de arm die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we uw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice.


Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van bouwenmetblokjes.nl door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.


Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Recht op informatie
U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage
U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen via onze klantenservice  Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u doen via onze klantenservice.

Recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Aanvragen kunnen gedaan worden via onze klantenservice en wordt binnen uiterlijk 30 dagen door ons verwerkt.

Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. U kunt hier een verzoek voor indienen via onze klantenservice.

U ontvangt dan 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wij sturen u dan op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op beperking
U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Momenteel is een account nog niet mogeljk. Maar voor de toekomst heeft u dit recht wel als de mogelijkheid tot een account aanmaken er komt.

Recht om een klacht in te dienen
U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Maar u heeft ook het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.


Vragen?

Als u nog vragen hebt over de wijze waarop bouwenmetblokjes.nl met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We helpen u graag.